• Cat
  •  / Cast
Inici / Obres realitzades / Projecte d'execució de carrils bicicleta a l'àmbit del front marítim de Castelldefels

Localització: Castelldefels (Barcelona)

Client: Ajuntament de Castelldefels

Data: setembre 2010 - desembre 2010


 

L'obra, finançada a través del Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local (FEOSL) per valor de 240.000 euros, contemplava una àmplia varietat de partides, les quals es descriuen a continuació:


Treballs de senyalització horitzontal

En el carril bici de Castelldefels, s’han traçat més de 6 quilòmetres de línies contínues de 0,10 cm. discontínues, puntejats damunt vorera, pictogrames de bicis, vianants i perill, zones de cohabitació amb dos components vermell; així com repintats de nombroses partides relatives a senyalització urbana bàsica (passos de vianants, zebrejats en illetes, pictogrames, etc.Treballs de senyalització vertical

Temavial també ha subministrat i col·locat tot tipus de senyalització vertical de codi així com senyalització especial informativa per a vianants i bicicleta en alumini.Col·locació d'elements separadors de cautxú reciclat

En els darrers temps, les demandes de carrils bici segregats en calçada van en augment. Els elements separadors, de cautxú, goma o plàstic són variats en disseny i mida en funció de les necessitats i el preu.
A Castelldefels s’han col·locat més de 1.000 peces tipus “Zebra” a una distància de 2,20 metres amb anclatges de la màxima qualitat i amb garantia de llarga durada.


separadors separadors


Col·locació de pilones flexibles

Un cas similar a l’anterior és el de les pilones fabricades a partir de materials reciclats i tractaments especials que busquen l’equilibri entre la rígides suficient perquè els vehicles no les sobrepassin i la flexibilitat mínima per evitar lesions greus als ciclistes en cas d’impacte.


A Castelldefels s’han col·locat més de 200 pilones model City BCN d’Anortec.


pilon flexible pilon flexible


Construcció de guals de formigó prefabricat

Una de les demandes més habituals en la construcció dels nous carrils bici és garantir la màxima accessibilitat als ciclistes, adaptant tots els guals que siguin necessaris en les transicions de calçada a vorera. Temavial ha adaptat més 15 guals d’entre 4 i 7 metres d’amplada i 1,20 de fondària en el projecte de Castelldefels utilitzant peces de formigó prefabricat.


guals de formigó prefabricat guals de formigó prefabricat


Construcció de guals de panot

En els casos en que l’amplada de la vorera o la pròpia morfologia del carrer no permet adaptar el gual amb peces prefabricades de formigó o granit, s’adapten rebaixant el bordó a nivell de calçada i donant-li pendent al panot. A Castelldefels n’hi ha més d’una dotzena.


guals de panot guals de panot


Conversió de zones enjardinades a paviments de formigó

Si el traçat requereix el pas del carril en zones de terra o enjardinades i s’opta per pavimentar el terreny s’adopten solucions com la que s’ha plantejat a la rotonda del carrer 17 amb carrer Marina de Castelldefels.


S’han buidat 10 cm. superficials de sòl terrós del camí, per a continuació delimitar amb fustes falcades per "barilles" de ferro el confinat. Després de donar-li la pendent necessària (2%) es col·loca malla metàl·lica per a continuació formigonar el carril. Per a un millor acabat es remolina la superfície per evitar relliscades i a continuació es pinten els pictogrames de bicicletes corresponents.


zones enjardinades a paviments de formigó zones enjardinades a paviments de formigó


Construcció de plataformes elevades d'asfalt

En cas que sigui necessari, Temavial disposa de partners per buscar solucions de reducció de la velocitat en calçada tipus plataforma o cruïlla elevada.


En aquest cas es mostra l’actuació d’elevació de tota la cruïlla de Avinguda dels Banys amb Avinguda Castelldefels, d’un s125 m2 aproximadament.


plataformes elevades d'asfalt plataformes elevades d'asfalt


Aixecament de tapes d'embornal

L'aixecament de la calçada en cruïlles implica sovint haver d'elevar tapes de clavegueram i telefonia que es troben en l'àrea afectada. El procediment que segueix Temavial consisteix en localitzar prèviament les tapes i referenciar-les, realitzar els treballs d' asfaltat i posteriorment, descobrir-les per a recréixer el nivell del pou i tornar a col·locar la tapa. Aquesta metodologia garanteix afectar mínimament el trànsit a diferència del que succeeix si les tapes s'eleven abans d'asfaltar.


Aixecament de tapes d'embornal


Desplaçaments de reixes d'embornal

La construcció de plataformes elevades també requereix tenir en compte el drenatge que resultarà després de modificar la calçada a fi d'evitar acumulacions d'aigua i bassals. A partir d'estudiar els punts topogràfics i determinar les pendents de la calçada s'han ubicat noves reixes d'embornal per a poder desaiguar en punts on anteriorment no era necessari.


Desplaçaments de reixes d'embornal Desplaçaments de reixes d'embornalTornar