• Cat
  •  / Cast
Inici / Obres realitzades / Implantació de les zones 30 a la ciutat de Barcelona

Localització: Barcelona

Client: Ajuntament de Barcelona

Data: Juny 2009 - Setembre 2009


 

L'Ajuntament de Barcelona ha estat desenvolupant en els darrers anys, importants actuacions que tenen com objectiu reduir la velocitat dels vehicles a la ciutat a fi de combatre l'accidentalitat, així com per millorar la qualitat de l'aire i el benestar dels seus veïns.

En aquest marc, s'han desenvolupat les zones 30 a Barcelona, mitjançant la definició d'un seguit de zones delimitades per la xarxa bàsica. Cada zona consta de portes d'entrada, portes de sortida i recordatoris al seu interior, tots ells senyalitzats de manera visible i responent a uns mateixos criteris.


Tan les portes d'entrada com les de sortida es senyalitzen amb pintura vermella de doble component, abans o després del pas de vianants que es repinta al damunt de la catifa. A més s'inclou el senyal de 30 en pintura acrílica blanca. Les portes d'entrada també incorporen bandes rugoses fabricades amb dos components. A nivell intern, i abans de les cruïlles o en trams llargs de carrers, es pinten símbols 30 sobre fons vermell amb franges del mateix color, que en alguns casos poden presentar a més, elements reductors de la velocitat fabricats en cautxú.


Les darreres zones senyalitzades, durant l'estiu de 2009, han estat les que han ocupat una extensió més gran, i que segueixen els treballs realitzats el 2007 i 2008 on es senyalitzaren de la mateixa manera altres zones (Poble Sec, Font de la Guatlla i Prosperitat).

 

z30_1
Tornar