• Cat
  •  / Cast
Inici / Noticies
Les obres inclouen diferents actuacions de senyalització horitzontal i vertical en els més de 50 quilòmetres de la Ronda Verda, en els municipis de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Montcad i Reixach.
També es duran a terme actuacions d'adaptació de guals i treballs forestals al Parc de Collserola per millorar la continuitat per a les bicicletes ens els trams existents.

El procés s'emmarca en la voluntat de donar un nou impuls a l'empresa i reforçar la nostra posició de referent en el sector.

La renovació inclou una redefinició del logotip de la marca, mantenint l'essència de la que ha estat la nostra imatge els darrers quinze anys. La nova imatge passarà a formar part de tots els materials corporatius i pròximament la nostra flota de vehicles lluirà els canvis.

L'obra consisteix en repintar tota la senyalització horitzontal de la trama urbana del municipi i començaran durant el mes de març i està previst finalitzar-les abans del 15 de maig.

El passat dijous, 19 de novembre, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va dur a terme l'obertura de sobres corresponents a la proposta econòmica del concurs, que ponderat a la oferta tècnica, donà com a adjudicatari provisional a l'empresa Temavial. El projecte consisteix en diferents actuacions de senyalització i abalisament així com la instal·lació i manteniment d'un software informàtic específic per a la senyalització .

El municipi de Castelldefels comptarà amb més de 2 quilòmetres nous de carril bici a finals d'any. Els carrils, finançats a partir dels FEOSL, seran de doble sentit i aniran en calçada completament segregats mitjançant peces "zebra" garantint així la màxima seguretat per als seus usuaris.


L'obra, l'executa Temavial conjuntament amb Señalización Internacional de Carreteras, y consta d'important partides d'obra civil, més enllà de la senyalització. Així doncs, es preveu adaptar nombrosos guals per a bicicletes i vianants mitjançant formigó prefabricat i depressió de voreres de panot, així com reforçar punts conflictius amb pilones flexibles.

Des de la setmana passada, Barcelona disposa de noves bosses d'aparcament regulat per a veïns (àrea verda). Les obres, de pintat i senyalització dutes a terme per Temavial, han tingut dos mesos i mig de durada i han donat lloc a noves places d'estacionament regulat a les zones Poble Nou, Sant Andreu, Sarrià Nord i Penitents.

Des d'ara mateix tot el dissolvent utilitzat pels treballs de senyalització horitzontal es reciclarà gràcies a la nova adquisició de la màquina destil•ladora de SAGOLA, que permet reutilitzar el 100% del dissolvent, mitjançant un procés que permet separar-lo de la pintura i impureses que aquest contingui. Amb aquesta inversió, Temavial fa un pas més en el seu compromís amb el medi ambient i la seva voluntat de ser una empresa de valors i creixent Responsabilitat Social Corporativa.