• Cat
  •  / Cast

Respostes tècniques i projectes a mida per oferir les millors solucions per als nostres clients.Temavial disposa d'un departament per dur a terme estudis i projectes relacionats amb la senyalització i les problemàtiques que es plantegin per resoldre qüestions relacionades amb la mobilitat, solucions en cruïlles o carrers conflictius i aspectes en matèria de seguretat viària en àmbit urbà. Així mateix, té capacitat per donar suport en la planificació i gestió de treballs.


Entre els projectes destacats en el darrer any destaquen aquells d'optimització de l'aparcament, tan des del punt de vista de maximitzar les places com de comoditat i seguretat de la circulació dins de les àrees destinades a l'aparcament.


Gestió de l´aparcament


gestio gestio

gestio


Planificació de treballs


planificacio planificacio

planificacio planificacio